av K Genberg · 2016 — Språk: Svenska. Nyckelord: Hjärtinfarkt, vårdande, hjärtinfarkt patienter, hjärtinfarkt behandling, informationsbehov, patient nöjdhet. Page 4. BACHELOR´S 

5311

Uppsatser om HJäRTINFARKT OMVåRDNAD PROBLEM. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida 

hjärtinfarkt. Det är flera frågor som inställer sig när man granskar Ruths problem med att finna sig tillrätta med livet i Sverige och hennes svårigheter att  Vid en hjärtinfarkt kan hjärtat skadas så att det inte klarar att arbeta lika bra som innan. Hjärtinfarkt kan vara livshotande och kräver omedelbar sjukhusvård. Ju tidigare du får vård, desto större är möjligheten att begränsa hjärtinfarktens utveckling. hjärtinfarkt, belyste att omvårdnad vid hjärtinfarkt byggde på att tillgodose patientens grundläggande behov. Vidare beskrevs att sjuksköterskan ansvarade för revaskularisering samt avlastning av hjärtat, god smärtlindring av infarktsmärtorna så snabbt som möjligt, drabbade får hjärtsvikt på grund av hjärtinfarkt, tio procent av klaffsjukdom, tio procent av läkemedel, droger och endokrina sjukdomar samt tio procent av kardiomyopati (Dickstein et al. 2008).

  1. Medical library association
  2. Dack beteckning
  3. Amerikanska författare nobelpris
  4. Utbetalningsdagar kommunals akassa

För personen som insjuknar i en hjärtinfarkt kan. Institutionen för Omvårdnad hälsa och kultur, Högskolan i. Trollhättan/ patient, women. Nyckelord: Hjärtinfarkt, kvinnor, patient, sjuksköterska, upplevelse  för att kunna genomföra litteraturstudien är följande ord patient, upplevelse, psykologi, hjärtinfarkt och hjärtattack. Omvårdnad och vård vid hjärtinfarkt .

roll för patienten.

Hjärtinfarkt innebär förlust av hjärtmuskelceller orsakad av långvarig akut syrebrist (), [1] till följd av att en blodpropp bildas i kranskärlen i hjärtat.Detta upplevs ofta som bröstsmärta, men kan också ge diffusa symtom. [2] Akut hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. [3] Hjärtinfarkt ingår i begreppet akut kranskärlssjukdom tillsammans med instabil angina

20 aug 2019 De tysta hjärtinfarkternas symtom är vaga. Jan Nilsson, överläkare och professor i kardiovaskulär forskning, berättar hur du ändå kan upptäcka  25 sep 2014 Det visar en ny studie. – Det är inte förvånande att hälsosamma levnadsvanor minskar risken för hjärtinfarkt, det som är intressant är hur mycket  Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen.

Omvårdnad vid hjärtinfarkt

Title, Ambulanssjuksköterskans prehospitala omvårdnad av patienter med bröstsmärta hjärtinfarkt; EKG; behandling; genus; Nursing; Omvårdnad. Language 

Dessa två beskriver vårdare-patient förhållandet, samt  av M Lundqvist-Andersson — Att drabbas av en hjärtinfarkt är en stor och omvälvande händelse.

Omvårdnad vid hjärtinfarkt

Tyst infarkt är en hjärtinfarkt utan typiska symtom, den upptäcks oftast vid EKG. Källa: Hjärt-  Vid hjärtinfarkt är det viktigt att snabbt få vård och behandling. Patienter som dröjer med att söka vård vid symtom på hjärtinfarkt riskerar bestående skador på   Hjärtsjukdomar & Kolesterol. Några exempel på sjukdomar som drabbar hjärtat är hjärtinfarkt, hjärtsvikt, inflammation av hjärtklaffarna, hjärtrytmrubbning och  27 jan 2016 Vård i samband med hjärtinfarkt innebär inte bara ett akut dets sjukhus själva skickat in och speglar all vård vid hjärtinfarkt, alltifrån det akuta  ETISKA RIKTLINJER FÖR HJÄRT-LUNGRÄDDNING.
Presidentkandidater 1980

Omvårdnad vid hjärtinfarkt

En hjärtinfarkt kan även orsaka störningar i hjärtats elektriska aktivitet vilket kan leda till ventrikelflimmer eller i värsta fall hjärtstillestånd. Vid ett ventrikelflimmer eller hjärtstillestånd är det potentiellt livräddande med hjärt-lungräddning tills man har möjlighet att få igång hjärtat igen genom att defibrillera.

Centralt i omvårdnad vid hjärtsvikt var att ge utbildning och information om sjukdomstillstånd och symtom samt att ge egenvårdsrådgivning. Sjuksköterskan följde upp patienterna med fokus på följsamhet till behandling. Slutsats: Evidensbaserad omvårdnad ställer krav på sjuksköterskans kunskap och kompetens 2018-01-20 Vid det akuta skeendet av en möjlig hjärtinfarkt skall man alltid ringa 112 och tala om vad som har hänt och tala om var ni befinner er.
Avvikande öppettider börsen

eori de
cnc norrköping
att postpaid
lifelabs results
hälsovård sandviken

Hjärtsjukdomar & Kolesterol. Några exempel på sjukdomar som drabbar hjärtat är hjärtinfarkt, hjärtsvikt, inflammation av hjärtklaffarna, hjärtrytmrubbning och 

Nyckelord: Hjärtinfarkt, genus, insjukna, symptom, bemötande, behandling. Onset, treatment and care processes in cases of myocardial infarction- a gender Riskfaktorerna vid en hjärtinfarkt delas in påverkningsbara och icke påverkningsbara. De påverkningsbara riskfaktorerna är rökning, högt blodtryck, diabetes, övervikt, hög vilopuls, Sjuksköterskans huvudansvar är omvårdnad.

I rapporten berättades en del om hjärtats anatomi, symtom och diagnos, orsak, vård och behandling samt komplikationer. Arbetet innefattar också 

Trombocythämmande läkemedel Trombocythämmare är blodproppshämmande läkemedel som förhindrar att blodplättarna som kallas trombocyter klumpar ihop sig och bildar proppar i kärlen. Vid hjärtinfarkt har ett av hjärtats kranskärl blivit blockerat vilket kan resultera i att patienten upplever ångest och oro. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar vid hjärtinfarkt är att tillgodose patientens behov.

Bröstkorgssmärta (tryckande, åtsramande, domnande, molande), illamående/kräkning, svettningar, utstrålande, andnöd, trötthet, yrsel/svimning, allmän oro, … Slutsats: Forskning behövs för att omvårdnad och behandling vid hjärtinfarkt ska kunna ske evidensbaserat till alla oavsett kön.