Professor i allmän rättslära Ordförande i utbildningsutskottet Kontakt. Torben Spaak . Bifogade filer. Senast uppdaterad: 25 oktober 2018 Sidansvarig: Juridiska

575

Allmän rättslära bygger på kunskaper tidigare förvärvade under juristutbildningen och efter genomgången kurs förväntas studenten tillägnat sig: kunskap om det rättsliga tänkandets utveckling och praktiska betydelse i en föränderlig värld, fördjupade insikter om rättsordningen och dess roll i samhället,

Kursen omfattar två ämnesområden: komparativ rättshistoria och allmän rättslära. I komparativ rättshistoria ingår dels den västerländska rättstraditionen, dels andra rättstraditioner i världen. I allmän rättslära ingår dels rättsteori, dels juridiska tolknings- och andra metodprinciper. Allmänna ärenden. Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå. Organisationsnummer: 202100-2841.

  1. Varför dog göran kropp
  2. Praktik jurnalistik

Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning. Forskning Utbildningen ger allmän behörighet för tingstjänstgöring. Ämnet erbjuder även ett visst kursutbud som främst riktar sig till studenter i andra utbildningsprogram. Forskarutbildning i juridik ges med inriktningarna allmän rättslära, civilrätt, finansrätt, internationell rätt, miljörätt, offentlig rätt, processrätt och straffrätt.

Allmän rättslära och rättshistoria / Rätt och rättfärdigande Rätt och rättfärdigande - en tematisk introduktion i allmän Rättshistoria och Allmän rättslära, 15 hp.

12 dec 2018 Välkommen till Juristprogrammet www.jurinst.su.se Allmän rättslära ger bland annat kunskap om det rättsliga tänkandets utveckling och 

Filosofiska fördjup ningar är meningsfulla inom ämnen endast om de genomförs med sikte på djupare förståelse av den juridiska arbetsmetoden. 3.

Allmän rättslära su

Allmänna ärenden. Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå. Organisationsnummer: 202100-2841. Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet.

5. Litteraturlista och läsanvisningar • Wacks, Raymond: Understanding jurisprudence - an introduction to legal theory, Oxford University Press, Oxford, 5th ed., 2017 • Westerman, Pauline; Rätten som gåta: en introduktion till rättsfilosofi, Allmän rättslära är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen. Kursen läses som en del av studierna på den sjunde terminen och är den enda obligatoriska kursen inom ramen för juristprogrammet med särskild inriktning mot rättsfilosofi och rättsteori.

Allmän rättslära su

Kritiken Professuren i allmän rättslära vid Lunds universitet har, såsom framgått av tidigare notis i SvJT (s. 414), lockat endast en sökande, preceptorn Tore Strömberg.
Tillgodose engelska

Allmän rättslära su

Varje delkurs innehåller examinationsmoment som … Doktorand i allmän rättslära . Forskning. Rationaliteten i rimlighetsavvägningen .

Kursen läses som en del av studierna på den sjunde terminen och är den enda obligatoriska kursen inom Pluggar du 2JJ207 Allmän rättslära på Stockholms Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kursen Allmän rättslära 26 september. Gruppuppgifter: Här får man tillämpa teorier på praktiska fall.. Moderna rättsteorier del 1 Skäl för en dom från en angiven rättsteori – muntlig uppgift.
Vilka utbildningar kräver kemi 2

gravsten skogskyrkogården
psykologi färger test
larare assistent jobb
vad betyder k
överlevande förintelsen heidi
traregel yttervagg
bnp english website

Professor i allmän rättslära Ordförande i utbildningsutskottet Kontakt. Torben Spaak . Bifogade filer. Senast uppdaterad: 25 oktober 2018 Sidansvarig: Juridiska

Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning. Forskning Upplagt: 2 veckor sedan.

Bedst Su Juridik Fastreg Samling af billeder. Byta Kurs Su fotografi. Skatterätt - Stockholms universitet Allmän rättslära - Stockholms universitet fotografi.

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, J0032N Vad är gällande rätt? Vilken funktion har rätten som Allmänna ärenden.

På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Kursbeskrivning Allmän Rättslära (9 hp) 1. Innehåll och målsättning . Allmän rättslära (9 hp) är en obligatorisk kurs inom ramen för juristprogrammet och filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen. Kursen läses som en del av studierna på den sjunde terminen och är den enda obligatoriska kursen inom Allmän rättslära 26 september. Gruppuppgifter: Här får man tillämpa teorier på praktiska fall..